रविवार, डिसेंबर ३१, २००६

नूतन वर्षाभिनंदन

नृप तो नभाचा । तेजस्वी भास्कर ।
सृष्टीचा तारक । दिनकर होय ॥

होई ना कधीही । अस्त जयाचा ।
देतसे उदयात । कोटी कोटी किरण ॥

जगी जन्मे त्यास । अंतही अटळ ।
सरले सालही । अखेरीस आज ॥

पोटात कालचा । घेऊनिया कोलाहल ।
सुखाची झालर । कुठे अश्रूंची माळ ॥

हास्याचे तरंग । वा क्रोधाची तळतळ ।
मत्सर असो की । नाजूक आठवण ॥

घेऊनिया ठेवा ते । वर्ष आज सरले ।
साल दोन हजार । आणिक सहा वर्षे ॥

ठेवा आता कालची । आठवण जपून ।
मात्र व्हा सुजन । स्वागता सज्ज ॥

आगळे नि निराळे । विविध अनुभव ।
नविन क्षितिजे । व आणखी विजय ॥

घेऊनि नाचत । येत वरीस नूतन ।
करू या स्वागत । अजित उवाच ॥

कोणत्याही टिप्पण्‍या नाहीत: