गुरुवार, फेब्रुवारी २५, २०१०

अप्रेजल

आहे का कपाळी। वेतनवृद्धी ॥
गातात भूपाळी । कुबेराची ।

चटपट काम । उगीच घाम ।
कमीच दाम । कशासाठी ॥

आपुला डंका । सोन्याची लंका ।
मूर्ख घेती शंका । आपलीच ॥

नालायक पीपाणी। गातोया गाणी ।
साहेबा लोणी । नकोच ते॥

नेटाने अभ्यास । करूनि प्रयास ।
सारा विपर्यास । शेवटी का ॥

टाळंटाळ मंगळ । सगुण आळस ।
त्याचीच चंगळ । तोची हिरा ॥

करूनही कर्म । पाळला धर्म ।
पण फलप्राप्ती । परक्यादारी ॥

सोसा थोडी कळ । येईल वेळ ।
मिळेल फळ । कधी काळी ॥

आताची चरफड । विझवा चूड ।
उद्या वरचढ । सज्जनाची ॥

असेल सुबुद्धी । सत्याचे कवच ।
तुमचीच समृद्धी । अजित उवाच ॥